Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

খাল ও নদী
  ক্রমিক                                             খাল  ও নদীর নাম

                                       অবস্থান

 ০১

                                              মাতামহুরী নদী

   ০৮ ও ০৯ নং ওয়ার্ড়ের পূর্বাংশে

০২

                                           শুকনা ফাঁড়ি খাল

০২ ও ০৩ নং ওয়ার্ড।

০৩

                                             

                                           সিকদার খাল

০১ ও ০২ নং ওয়ার্ড।

০৪                                           কদ্দা চড়া খাল০২ নং ওয়ার্ড।
০৪                                         চৌঁয়ার ফাঁড়ি খাল০১ নং ওয়ার্ড।
০৫                                           পুড়া মাতামহুরী০১ ও ০২ নং ওয়ার্ড।